Walne zebranie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grzegorz Wojciechowski   
niedziela, 23 lutego 2014 11:16
Walne zebranie sprawozdawcze Bractwa Kurkowego w Poniecu

W dniu 21 lutego 2014 r. dobyło się roczne walne zebranie sprawozdawcze Bractwa Kurkowego w Poniecu. Na zebraniu stawiło się 21 braci i jeden kadet. Stanowiło to kworum niezbędne do podejmowania uchwał.
Bracia wysłuchali sprawozdania Zarządu z działalności w latach 2013 – 2014. Ilość członków Bractwa w tym okresie wzrosła do 42. Odbyły się wszystkie zawody strzeleckie przewidziane planem. Po raz pierwszy zorganizowano w czerwcu ubiegłego roku strzelanie „Na powitanie lata”, które ma być cykliczną imprezą. Po raz pierwszy wyłoniono także najlepszego strzelca Bractwa oraz przyznano nagrodę w Ponieckim Grand Prix. Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja wspólnie z burmistrzem Ponieca Bractwo zorganizowało festyn strzelecki. Duży postęp dokonał się przy budowie strzelnicy, która w tym roku ma zostać oddana do użytku. Bracia udzielili Zarządowi absolutorium i zatwierdzili roczny plan działania na okres 2014 – 2015. Podjęto także szereg innych uchwał, w tym o: zatwierdzeniu planu działania na okres 2014 – 2015, wysokości składek członkowskich (200 zł na rok), utworzeniu sekcji dziecięco – młodzieżowej, skupiającej najmłodszych członków Bractwa w wieku do 15 lat. Na zakończenie zebrania prezes Dariusz Kędziora udekorował Michała Mikołajczyka, prezesa w latach 2009 – 2013 odznaką za Zasługi dla Bractwa Kurkowego w Poniecu w uznaniu jego wielkich zasług w działalności organizacji.
Dokładniejsze sprawozdanie z działalności Bractwa w latach 2013 – 2014 jest dostępne w dziale „Ważne dokumenty”.

Poprawiony: niedziela, 23 lutego 2014 11:17