roczne zebranie sprawozdawcze PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grzegorz Wojciechowski   
sobota, 25 stycznia 2020 15:58

Zgodnie z wymogami statutu Zarząd Bractwa zaprasza

  na dzień 28 lutego (piątek) 2020 r. godz. 18.00

    do restauracji "Kryształowa" na roczne

        walne zebranie sprawozdawcze.

Porządek zebrania

1. Otwarcie zebrania


2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad


3. Wybór sekretarza zebrania

4. Wybór komisji skrutacyjnej i wniosków


5. Stwierdzenie prawomocności zebrania


6. Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności

    w roku 2019.


7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej


8. Dyskusja nad sprawozdaniami


9. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu


10. Prezentacja planu działania Bractwa na rok 2020.


11. Dyskusja nad planem


12. Wolne głosy i wnioski


13. Zamknięcie zebrania

 

prezes Zarządu

Dariusz Kędziora

 

sekretarz

Grzegorz Wojciechowski