Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grzegorz Wojciechowski   
środa, 26 stycznia 2022 09:26

Zarząd Bractwa Kurkowego zwołuje zgodnie ze statutem walne zebranie sprawozdawczo -

wyborcze w dniu 18 lutego 2022 o godz.18.00 w restauracji "Kryształowa" w Poniecu.

 

Porządek obrad walnego zebrania sprawozdawczo €“ wyborczego Bractwa Kurkowego w Poniecu

1. Otwarcie zebrania
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
3. Wybor sekretarza zebrania
4. Wybor komisji mandatowo €“ skrutacyjnej
5. Wybor komisji uchwał i wnioskow
6. Stwierdzenie przez komisję skrutacyjna prawomocności walnego zebrania do podejmowania uchwał
7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z badaniu bilansu Bractwa
8. Sprawozdanie Prezesa z działalności Bractwa w kadencji 2019-2022
9. Dyskusja nad sprawozdaniami
10. Uchwała o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi
11. Wybor prezesa Zarządu
12. Przerwa
13. Wybor pozostałych członkow Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego
14. Ukonstytuowanie się Zarządu
15. Przedstawienie planu pracy Bractwa na rok 2022
16. Dyskusja nad planem pracy i projektami uchwał
17. Podjęcie uchwał
18. Wolne głosy i wnioski
19. Zakończenie obrad

 

Poprawiony: środa, 26 stycznia 2022 09:38