Sprawozdanie z działalności za okres 13.11.2009 - 08.04.2011 PDF Drukuj Email
czwartek, 16 czerwca 2011 18:40
Bractwo Kurkowe w Poniecu zostało powołane na zebraniu założycielskim w dniu 13 listopada 2009 r., w którym wzięło udział 19 osób. Uchwałę o założeniu Bractwa podjęto jednogłośnie. W głosowaniu jawnym przyjęto jednogłośnie projekt statutu i podjęto uchwałę o jego przyjęciu. W głosowaniu tajnym wybrano zarząd Bractwa. Weszli do niego:
Prezes – Michał Mikołajczyk
Wiceprezes – Jerzy Szwarczyński
Sekretarz – Grzegorz Wojciechowski
Skarbnik – Włodzimierz Kosik
Komendant – Paweł Sierakowski
Strzelmistrz – Dariusz Kędziora
W głosowaniu jawnym wybrano komisję rewizyjną w składzie:
Adam Przygoda
Jan Łukasik
Piotr Lisiak
W głosowaniu jawnym wyłoniono sąd honorowy w składzie:
Jacek Gilewski
Maciej Pawlak
Andrzej Zygmanowski
Wyłoniono także komitet założycielski, któremu powierzono zadanie zarejestrowania stowarzyszenia Bractwo Kurkowe w Poniecu w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS. W skład komitetu założycielskiego weszli:
Jerzy Szwarczyński
Mirosław Szwarczyński
Grzegorz Wojciechowski
Organ rejestracyjny po złożeniu wniosku przez komitet założycielski nakazał wniesienie poprawek do statutu w zakresie wyraźnego rozgraniczenia celów i sposobów działania, precyzyjnego opisu praw i obowiązków kadetów, trybu podejmowania uchwał, ustalenia organu określającego składki członkowskie, sposobu uzupełnienia składu osobowego organów statutowych Bractwa, określenia reprezentacji Bractwa. Nakazane poprawki zostały uchwalone przez zebranie członków Bractwa w dniu 22 stycznia 2010 r. Poprawiony statut został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000349644.
W dniu 16 kwietnia 2010 przedstawiciele Bractwa – Jerzy Szwarczyński i Jan Łukasik bawili w Warszawie w siedzibie Zjednoczenia Bractw Strzeleckich RP. Bractwo Kurkowe w Poniecu zostało przyjęte w poczet członków Zjednoczenia.
W kwietniu 2010 r. członkowie Bractwa zakupili mundury według wzoru wybranego i zamówionego na zebraniu w dniu 12 marca. Po raz pierwszy członkowie Bractwa publicznie wystąpili w czasie uroczystości gminnych w dniu święta narodowego 3 maja 2010 r.
14 maja 2010 r. w zajeździe „U Jańczaka” w Rokosowie odbyła się uroczystość oficjalnej inauguracji działalności Bractwa Kurkowego w Poniecu. Oprócz członków Bractwa w uroczystości udział wzięli oprócz członków Bractwa liczni goście – prezes Okręgu Leszczyńskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, starosta gostyński, burmistrz Ponieca, ksiądz proboszcz, prezes Związku Kombatantów RP, komendant policji, delegacje bractw kurkowych z okolicy, dyrektorzy szkół i przedstawiciele biznesu.
19 czerwca 2010 r. na strzelnicy w Jutrosinie odbyło się pierwsze strzelanie królewskie. W strzelaniu królewskim wzięło udział 22 braci. W pozostałych strzelaninach oprócz nich brali udział goście z bractw w Jutrosinie, Rydzynie, Rawiczu, Krobi, członkowie rodzin i osoby niezrzeszone. Królem Kurkowym na rok 2010/2011 został Jan Łukasik, I Marszałkiem Dariusz Kędziora, II Marszałkiem Jerzy Szwarczyński. Ponadto odbyło się strzelanie do kura i 7 tarcz sponsorowanych. Fundatorem łańcucha królewskiego był prezes był prezes brat Michał Mikołajczyk.
W dniu 11 września 2010 r. Bractwo Kurkowe w Poniecu odbyło strzelanie o tytuł Króla Żniwnego. Podobnie jak poprzednie strzelanie królewskie, w czerwcu br. miało ono miejsce w Jutrosinie. W zawodach wzięło udział 19 braci kurkowych z Ponieca, a ponadto bracia z Jutrosina, Krobi i Włoszakowic. Było to pierwsze w Strzelanie Żniwne w odrodzonym Bractwie. Łańcuch dla Króla Żniwnego ufundował członek Bractwa – Andrzej Wolanin. Królem Żniwnym 2010 został Janusz Grześkowiak .
W skład świty królewskiej weszli:
Pierwszy Rycerz -Dariusz Kędziora
Drugi Rycerz - Tomasz Radzimski
Pierwszy Giermek – Leszek Radzimski
Drugi Giermek – Grzegorz Pazdaj
Ponadto odbyło się strzelanie do kura i czterech tarcz sponsorowanych.
W dniu 11 listopada Bractwo Kurkowe w Poniecu wzięło udział w gminnych obchodach Święta Niepodległości – mszy za ojczyznę i uroczystym przemarszu, w czasie którego złożono wiązanki kwiatów w Miejscach Pamięci Narodowej. W godzinach popołudniowych w Rokosowie odbyło się Strzelanie Niepodległościowe. Wzięli w nim udział bracia wraz z rodzinami. Główną nagrodą była szabla, którą ufundował wiceprezes Bractwa Jerzy Szwarczyński. Jej zdobywcą został Jarosław Glonek. Odbyły się również inne strzelania.
16 grudnia 2010 r. bracia spotkali się w restauracji „Kryształowej” na spotkaniu opłatkowym. Fundatorem spotkania był prezes brat Michał Mikołajczyk.
26 lutego 2011 r. Bractwo Kurkowe zorganizowało zabawę karnawałową dla członków i sympatyków w restauracji „Kryształowa” w Poniecu.
Oprócz własnych strzelań członkowie Bractwa wielokrotnie brali udział w imprezach organizowanych przez inne organizacje brackie. Delegaci bractwa uczestniczyli także w zjazdach Zjednoczenia Bractw Kurkowych RP w dniu 12 czerwca 2010 r. w Śremie i 12 marca 2011 r. w Poznaniu.
W okresie sprawozdawczym Zarząd podjął starania o pozyskanie terenu pod strzelnicę bracką. Po rozważeniu kilku lokalizacji ostatecznie zdecydowano się na teren znajdujący się przy drodze do Sowin. W trakcie rozmów z Urzędem Miejskim ustalono warunki dzierżawy na 30 lat, z możliwością przekazania terenu na własność Bractwa. W dniu dzisiejszym, tj. 8 kwietnia została podpisana w ratuszu umowa o przejęciu terenu przez Bractwo. Na terenie przyszłej strzelnicy rozpoczęły się już wstępne prace ziemne.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 zebrań ogólnych, 10 zebrań Zarządu. Podjęto ogółem 14 uchwał. W chwili obecnej Bractwo liczy 33 członków. O swej działalności Bractwo informuje na stronie internetowej gminy Poniec www.poniec.pl, w portalach regionalnych oraz na łamach prasy lokalnej – „Życia Gostynia”, „Gazety Gostyńskiej”, „Panoramy Leszczyńskiej”.

Przygotował
Grzegorz Wojciechowski
sekretarz Bractwa Kurkowego w Poniecu