Sprawozdanie z działalności Bractwa Kurkowego 8.04.2011 - 16.03.2012 PDF Drukuj Email
środa, 21 marca 2012 17:40
Sprawozdanie z działalności Bractwa Kurkowego w Poniecu za okres 8 kwietnia 2011 – 16 marca 2012 r.

Poprzednie walne sprawozdanie wyborcze odbyło się w dniu 8 kwietnia 2011 r. Udział w nim wzięło 22 braci. Na zebraniu tym zatwierdzono sprawozdania Zarządu za okres 9 listopada 2009 – 8 kwietnia 2011, przyjęto plan pracy na lata 2011 – 2012 i podjęto cztery uchwały: o udzieleniu absolutorium Zarządowi Bractwa Kurkowego, o zatwierdzeniu planu gospodarczego, o wsparciu finansowym budowy strzelnicy przez członków Bractwa i o ustanowieniu odznaczenia „Za zasługi dla Bractwa Kurkowego w Poniecu”.
Wszystkie punkty planu pracy przyjętego w ubiegłym roku były realizowane.
Punkt 1 a dotyczył zorganizowania strzelania królewskiego. Odbyło się ono w dniu 7 maja 2011 r. Było to już drugie strzelanie królewskie w historii odrodzonego Bractwa, ale pierwsze zorganizowane z oprawą nawiązującą do tradycji przedwojennych – pochodem przez miasto i mszą, na której poświecono insygnia królewskie. Imprezę zaszczycili obecnością goście - władze miasta i gminy na czele z burmistrzem oraz członkowie Bractwa Kurkowego z Jutrosina. W trakcie uroczystości brat Fabian Małecki z Bractwa Kurkowego w Jutrosinie został odznaczony medalem ponieckiego bractwa za współpracę między obydwoma organizacjami. W strzelaniu królewskim, które odbyło się na strzelnicy w Jutrosinie wzięli również udział bracia z Jutrosina, Rydzyny i Włoszakowic. Królem 2011 r. został brat Krzysztof Nowicki.
Punkt 1 b planu przewidywał strzelanie żniwne połączone z nadaniem sztandaru. Impreza odbyła się 3 września 2011 r. Oprócz braci kurkowych z Ponieca przybyło kilkanaście pocztów sztandarowych reprezentujących organizacje kurkowe z terenu Wielkopolski. Wśród pocztów sztandarowych był obecny również stary sztandar Bractwa Kurkowego w Poniecu, ufundowany w 1929 r. W uroczystościach wzięli udział również liczni goście reprezentujący władze administracyjne, samorządowe, szkoły i organizacje społeczne. Bogaty program obejmował przemarsz przez miasto, uroczystości na rynku gdzie obyło się poświęcenie sztandaru, wbicie gwoździ przez fundatorów. Część oficjalna zakończyła się mszą i przemówieniami gości na stadionie. W ramach uroczystości odbyło się strzelanie wiatrówkowe o tytuł króla żniwnego, którym został brat Jan Łukasik.
Zostały także zrealizowane punkty 1 c sprawozdania, który dotyczył strzelania niepodległościowego w dniu 11 listopada w Rokosowie oraz punkt 1 d o zrealizowaniu zabawy karnawałowej w dniu 3 lutego 2012r.
W poprzedni plan został wpisany także zamiar budowy strzelnicy brackiej przy drodze Poniec – Sowiny. W dniu ubiegłorocznego zebrania walnego członkowie Zarządu – prezes i sekretarz podpisali w imieniu Bractwa umowę z władzami miejskimi reprezentowanymi przez burmistrza Ponieca o dzierżawie terenu strzelnicy na okres 30 lat. Jest to obszar oznaczony geodezyjnie numerami działek 889, 1088/1, 1088/9 o powierzchni 0,6750 ha. Wkrótce rozpoczęły się prace ziemne, które w chwili obecnej są poważnie zaawansowane. Wykonano również płytę fundamentową pod budynek przyszłej strzelnicy, zdołano zgromadzić część materiału budowlanego.
Zgodnie z punktem 3 planu członkowie Bractwa brali udział w imprezach organizowanych przez inne organizacje.
Zrealizowano także punkt 4 planu pracy. Bractwo Kurkowe w Poniecu wzięło udział w gminnych obchodach świąt narodowych – 3 Maja i 11 Listopada. Bracia byli obecni na mszy, uczestniczyli w przemarszu i złożeniu kwiatów w miejscach pamięci narodowej.
Odbyły się także dodatkowo dwie imprezy, które nie były ujęte w planie pracy – spotkanie opłatkowe członków Bractwa w restauracji „Kryształowa” i strzelanie noworoczne zorganizowane u brata Dariusza Kędziory.
W minionym okresie sprawozdawczym została założona strona internetowa Bractwa Kurkowego w Poniecu o adresie http://www.bractwokurkowe.poniec.pl/. Umieszczone na niej są relacje z imprez brackich, fotografie uroczystości, budowy strzelnicy, spis członków. W części historycznej znajduje się opis dziejów Bractwa oraz zdjęcia z okresu przedwojennego. Informacje o imprezach Bractwa są podawane do mediów, takich jak: „Panorama Leszczyńska”, „ABC”, „Gazeta Gostyńska”, „Życie Gostynia”, „Wieści z gminy Poniec”, Radio „Elka”.
W okresie sprawozdawczym wzrosła liczba członków z 33 do 37. Odbyły się trzy zebrania ogólne członków Bractwa i osiem posiedzeń Zarządu.


opracował
Grzegorz Wojciechowski
sekretarz Bractwa Kurkowego w Poniecu

Poprawiony: środa, 21 marca 2012 17:52