Sprawozdanie z działalności Bractwa Kurkowego w okresie 16 marca 2012 r. – 5 kwietnia 2013 r. PDF Drukuj Email
wtorek, 09 kwietnia 2013 20:06

 

Sprawozdanie z działalności Bractwa Kurkowego w okresie 16 marca 2012 r. – 5 kwietnia  2013 r.

 

Poprzednie walne sprawozdawcze zebranie roczne odbyło się w dniu 16 marca 2012 r. Na zebraniu tym podjęto dwie uchwały – o udzieleniu absolutorium Zarządowi Bractwa i przyjęciu planu pracy na lata 2012 – 2013, to znaczy do obecnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego.

Realizacja przyjętego wówczas planu przedstawia się następująco.

Punkt 1 a dotyczył otwarcia strzelnicy połączonego ze strzelaniem królewskim w dniu 2 czerwca 2012 r. Udało się wykonać prace na strzelnicy umożliwiające strzelanie z broni pneumatycznej. Został wzniesiony budynek z zadaszeniem i kompletnie wyposażony. Wykonano również otoczenie budynku – chodnik, prace ziemne, posadzono roślinność ozdobną. Strzelanie królewskie z broni pneumatycznej mogło więc odbyć się po raz pierwszy na własnej strzelnicy. Oprócz braci z Ponieca uczestniczyli w nim członkowie bractw kurkowych z Krobi, Rydzyny, Włoszakowic. Tytuł króla 2012 r. zdobył brat Maciej Pawlak. Należy zaznaczyć, że w czasie mszy poprzedzającej strzelanie królewskie zostały poświęcone nowe insygnia przeznaczone dla zwycięzcy w kategorii strzelania dla młodzieży, tzw. łańcuch książęcy. Tytuł młodzieżowego mistrza Bractwa zdobył Filip Kędziora.

Punkt 1 b planu przewidywał zorganizowanie strzelania żniwnego dniu 15 września 2012 r., co miało miejsce. Impreza cieszyła się sporym zainteresowaniem. Oprócz ponieckich braci przybyli członkowie bractw z Jarocina, Jutrosina, Rydzyny, Krobi, Mieszkowa, Rawicza, Włoszakowic i osoby niezrzeszone. Królem Żniwnym 2012 został Jarosław Glonek.

Punkt 2 a dotyczył zorganizowania tradycyjnego już Strzelania Niepodległościowego w dniu 11 listopada 2012 r. Podobnie, jak poprzednie, odbyło się w Rokosowie. Oprócz braci wzięli w nich udział członkowie rodzin i sympatycy. Rozegrano kilka konkurencji. W strzelaniu do Tarczy Niepodległościowej zwyciężył Jacek Radzimski. Wielkim zainteresowaniem cieszyło się strzelanie o szablę ufundowaną przez wiceprezesa Bractwa, Jerzego Szwarczyńskiego. Jej zdobywcą okazał się Dariusz Kędziora.

Został również zrealizowany punkt 2 b sprawozdania mówiący, że Bractwo organizuje regularne strzelania, w każdy ostatni piątek miesiąca.  Zgodnie z punktem 2 c sprawozdania odbyła się zabawa karnawałowa. Kolejne zadanie, przewidziane w planie ( punkt. 3) to udział w imprezach organizowanych przez inne bractwa. Było ono realizowane. Najpoważniejszym zewnętrznym wystąpieniem był udział delegacja Bractwa Kurkowego w Poniecu, w składzie 8 osób  w XVII Europejskim Spotkaniu Historycznych Strzelców, które odbyło się w Tucholi, w dniach 24 – 26 sierpnia 2012 r.  Król kurkowy Maciej Pawlak i młodzieżowy mistrz Filip Kędziora brali udział podczas tego spotkania w strzelaniach o tytuł „Europejskiego Króla Strzelców” i „Europejskiego Króla Młodzieżowego”.  Delegacja Bractwa wzięła udział także w głównych uroczystościach Spotkania, w tym imponującej wielkiej paradzie uczestników spotkania, która przeszła przez miasto Tuchola i trwała około 3 godzin. Udział w niej wzięli uczestnicy spotkania wśród których oprócz bractw z całej Polski były organizacje strzeleckie z takich krajów jak: Austria, Belgia, Czechy, Chorwacja, Francja, Holandia, Niemcy, Szwecja, Ukraina .

Zgodnie z punktem 4 planu Bractwo brało udział w gminnych obchodach Święta Niepodległości 11 listopada i Święta Konstytucji 3 Maja – mszy, przemarszu przez miasto, połączonego ze złożeniem wiązanek kwiatów pod miejsce straceń na ponieckim rynku.

Ostatni punkt planu ( nr 5) przewidywał prowadzenie strony internetowej Bractwa. Jest ona stale uaktualniania, oprócz informacji bieżących, znajduje się na niej bogaty serwis zdjęciowy z poszczególnych imprez brackich.

 Najpoważniejszym przedsięwzięciem zorganizowanym ponad planowane zamierzenia było wprowadzenie współzawodnictwa o tytuł najlepszego strzelca Bractwa Kurkowego w Poniecu. Regulamin wszedł w życie uchwałą Zarządu w listopadzie 2012 r. Pierwszą imprezą zaliczaną do klasyfikacji było strzelanie niepodległościowe w dniu 11 listopada 2012 r. Do punktacji liczą się wszystkie inne strzelania, w tym także miesięczne. Pełny tekst regulaminu jest dostępny na stronie internetowej Bractwa w dziale „Ważne dokumenty”.  Na stronie internetowej jest również publikowany aktualny stan punktacji.

Informacje o działalności Bractwa ukazują się także w mediach lokalnych, takich jak: „Wieści z gminy Poniec”, „Gazeta Gostyńska”, „Życie Gostynia” oraz na portalach internetowych gminy Poniec oraz „Poniec – moje miasto”.

W chwili obecnej Bractwo liczy 37 członków. 3  dalsze osoby złożyły deklaracje wstąpienia do Bractwa.  W okresie sprawozdawczym, tj. od poprzedniego walnego zebrania odbyły się dwa zebrania ogólne i 12 posiedzeń Zarządu.

 

Opracował

Grzegorz Wojciechowski

Sekretarz Bractwa Kurkowego w Poniecu 

Poprawiony: wtorek, 09 kwietnia 2013 20:12